Translate

16 cze 2016

Grawerowanie po powierzchni walcowej - część 1

   Od jakiegoś czasu, mniej więcej od tygodnia, zastanawiam się, jak nie używać CAM-a do tak prozaicznej rzeczy jak grawerowanie. Cóż… cykl do grawerowania jest i jest on dobry, ale… tylko na płaskiej powierzchni, a mnie interesuje grawerowanie na powierzchni walcowej. Ponieważ już kiedyś, z 10 lat temu, popełniłem cykl do grawerowania, co prawda na SINUMERIKA i, no właśnie, na płasko, ale jest to wystarczający  powód, by stwierdzić, iż nie jest to zbyt skomplikowane.

   Zacznę od podstaw. Ponieważ do oryginalnego cyklu nie ma dostępu, wobec czego nie mam też dostępu do alfabetu, w związku z tym potrzeba go stworzyć od
podstaw… i ty mała uwaga: ze względu na późniejszą wygodę w skalowaniu, dobrze jest przyjąć wielkość znaku na równą jedności (1mm).
  

   Dla każdej litery należy napisać podprogram. Dla „G” mógłby wyglądać mniej więcej tak:

LBL ”G”
L X+0.56 Y+1 R0 FMAX
L Z+Q1001 R0 FMAX ;Q1001 - bezpieczna wysokość
L Z+Q1002 R0 FQ1003 ;Q1002 - głębokość, Q1003 - posuw zagłębiania
L X+0.2 Y+1 R0 FQ1004 ;Q1004 – posuw roboczy
CR X+0 Y+0.8 R+2 DR+
L X+0 Y+0.2
CR X+0.2 Y+0 R+2 DR+
L X+0.56 Y+0
L X+0.56 Y+0.56
L X+0.4 Y+0.56
L Z+Q1005 R0 FMAX ;Q1005 – druga bezpieczna wysokość
LBL 0

   W przykładzie użyłem etykiet, ale w rzeczywistości lepsze jest raczej umieszczenie każdej litery w oddzielnym podprogramie, a następnie wywoływanie go w głównej pętli cyklu komendą PGM CALL.

   W pętli głównej stosując funkcje operacji na ciągach znaków, cykle przesunięć, skalowania i rotacji możemy dowolnie kształtować tekst, ale… niestety tylko na płaszczyźnie.

   Aby grawerować na powierzchni walcowej musimy naszą procedurę wzbogacić o kilka bardziej zaawansowanych metod. Poczyńmy najpierw pewne założenia:

   1. Grawerujemy tylko wzdłuż, lub w poprzek osi obrotu, czyli 0, 90, 180 i 270 stopni.
   2. „Zero” roboczego układu współrzędnych leży na osi obrotu (nie na powierzchni obrabianego przedmiotu)
   3. Musimy podać promień lub średnicę nawinięcia.
    Dla uniknięcia błędów wprowadzimy zapis: +H, -H, +V i -V, jak na rysunku, pod tymi oznaczeniami będą się kryły predefiniowane wartości rotacji.

   W następnym wpisie zajmę się tym co najważniejsze – wyprowadzenie wzorów dla obliczeń nawinięcia grawerowanego tekstu. Niezbędny rysunek zamieściłem zawczasu powyżej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Do "Januszy biznesu". Wszelkie komentarze noszące znamiona reklamy (link do strony firmowej, nazwa użytkownika będąca nazwą bądź adresem firmy itp.) będą niezwłocznie usuwane.