Translate

28 kwi 2016

Rysunek techniczny a prawa Murphy'ego

 Dziś z innej beczki i trochę na luzie.
 W codziennej praktyce przyzwyczaiłem już się do tego, że projektanci wykonują dokumentację stosując dość niezrozumiałe reguły rysunkowe lub, co bliższe prawdy, nie stosując ich wcale.

26 kwi 2016

Wierszowanie promieni - metoda stałego przyrostu kąta

Wierszowanie promieni

Metoda stałego przyrostu kąta

Podstawy geometryczne
Zasady obliczeń
Sposoby programowania w dialogu otwartym TNC Heidenhain


1. Wstęp – podstawy geometryczne
 R   – zadany promień
 apkąt początkowy
 akkąt końcowy
 dainkrementacja kątowa