Translate

31 maj 2017

Wariacje na temat wierszowania, czyli FK domowej roboty

- no title specified

Cóż… na dowód, że „this site is still alive”dziś „małe co nieco”.

 

Dwa przykłady które poniżej zaprezentuję można z przymrożeniem oka nazwać FK domowej roboty. Chodzi o to, że mimo iż jest to przykład wierszowania, to prezentuje on sposób rozwiązana problemu, może nie tyle niekompletnych, co niekompatybilnych danych.

 

Tyle tytułem wstępu, ponieważ uważam, że listingi są dość klarowne, dodatkowo okraszone rysunkiem.

 

 

BEGIN PGM PRZYKLAD-1 MM
BLK FORM 0.1 Z X+0 Y-nn Z-nn
BLK FORM 0.2  X+nn  Y+nn  Z+0
TOOL CALL nnn Z Snnnn ;FREZ Dn
;-----------------------------
L  X+nn  Y-nn R0 FMAX M3 M8
Q1 = - ( D - C )
Q2 = B
Q3 = A + R - ( R * SIN alfa )
Q4 = ( Q2 - Q3 ) / ilosc_iteracji
Q5 = Q2 - ( Dn / 2 )
LBL 1
Q1 = Q1 - ( Q4 * ( TAN alfa ) )
Q2 = Q2 - Q4
Q5 = Q5 - Q4
L  X+Q5  Y-nn R0 Fnnnn
L  Z+Q1 R0 Fnnnn
L  X+Q2  Y-nn RL
L  Y+nn
DEP LT LENnn
L  Z+bezpieczna R0 FMAX
CALL LBL 1 REP(ilosc_iteracji - 1)
Q5 = Q1 - ( R * COS alfa )
Q1 = alfa
LBL 2
Q1 = Q1 + delta_alfa
Q2 = A + R - ( R * SIN Q1 )
Q3 = Q5 + ( R * COS Q1 )
Q4 = Q2 - ( Dn / 2 )
L  X+Q4  Y-nn R0 Fnnnn
L  Z+Q3 R0 Fnnnn
L  X+Q2  Y-nn RL
L  Y+nn
DEP LT LENnn
L  Z+bezpieczna R0 FMAX
CALL LBL 2 REP(ilosc_iteracji - 1)
;-?
LBL 3
Q3 = Q3 - nn
L  X+(A - (Dn / 2))  Y-nn R0 Fnnnn
L  Z+Q3 R0 Fnnnn
L  X+A  Y-nn RL
L  Y+nn
DEP LT LENnn
L  Z+bezpieczna R0 FMAX
CALL LBL 3 REP(ilosc_iteracji - 1)
;-----------------------------
L  Z(home) R0 FMAX M91
L  X(home)  Y(home) R0 FMAX M91
M5 M9 M30
END PGM PRZYKLAD-1 MM

 

BEGIN PGM PRZYKLAD-2 MM
BLK FORM 0.1 Z X+0 Y-nn Z-nn
BLK FORM 0.2  X+nn  Y+nn  Z+0
TOOL CALL nnn Z Snnnn ;FREZ Dn
;-----------------------------
L  X+nn Y-nn R0 FMAX
Q1 = - ( D - C )
Q2 = B + ( R * ( 1 - SIN alfa ) ) + ( ( B - ( R * COS alfa ) ) * TAN ( 90 - alfa ) )
Q3 = B + ( R * ( 1 - SIN alfa ) )
Q4 = ( Q2 - Q3 ) / ilosc_iteracji
Q5 = Q2 - ( Dn / 2 )
LBL 1
Q1 = Q1 - ( Q4 * ( TAN alfa ) )
Q2 = Q2 - Q4
Q5 = Q5 - Q4
L  X+Q5  Y-nn R0 Fnnnn
L  Z+Q1 R0 Fnnnn
L  X+Q2  Y-nn RL
L  Y+nn
DEP LT LENnn
L  Z+bezpieczna R0 FMAX
CALL LBL 1 REP(ilosc_iteracji - 1)
Q5 = Q1 - ( R * COS alfa )
Q1 = alfa
LBL 2
Q1 = Q1 + delta_alfa
Q2 = A + R - ( R * SIN Q1 )
Q3 = Q5 + ( R * COS Q1 )
Q4 = Q2 - ( Dn / 2 )
L  X+Q4  Y-nn R0 Fnnnn
L  Z+Q3 R0 Fnnnn
L  X+Q2  Y-nn RL
L  Y+nn
DEP LT LENnn
L  Z+bezpieczna R0 FMAX
CALL LBL 2 REP(ilosc_iteracji - 1)
LBL 3
Q3 = Q3 - nn
L  X+(A - (Dn / 2))  Y-nn R0 Fnnnn
L  Z+Q3 R0 Fnnnn
L  X+A  Y-nn RL
L  Y+nn
DEP LT LENnn
L  Z+bezpieczna R0 FMAX
CALL LBL 3 REP(ilosc_iteracji - 1)
;-----------------------------
L  Z(home) R0 FMAX M91
L  X(home)  Y(home) R0 FMAX M91
M5 M9 M30
END PGM PRZYKLAD-2 MM

W każdym z powyższych przykładów wierszowane jest pochylenie alfa, promień R oraz pionowa ścianka przy wymiarze A.

 

Wyrażenia nn, nnn, nnnn, to po prostu dowolne wartości liczbowe, Dn – średnica nominalna narzędzia. Home – pozycja spoczynkowa, bezpieczna, maszyny. M91 – wyłączenie wszystkich korekcji, przesunięć, skalowania i rotacji układu współrzędnych, wymiary zliczane według podstawowego układu odniesienia.

 

Przykłady nie uwzględniają promienia naroża narzędzia, w razie potrzeby można skorzystać z przykładów zamieszczanych we wpisie Wierszowanie promieni - metoda stałego przyrostu kąta

 

Dodatkiem do powyższego materiału niech będzie sposób na odczytanie zaawansowanych informacji o narzędziu.

 

Czytanie parametrów systemowych:

FN 18: SYSREAD Qxx1 = IDxx2 NRxx3 IDXxx4 .xx5

Gdzie:

xx1 - nr Q-parametru pod którym będzie zapisana odczytana wartość

xx2 - identyfikator grupy systemowej (50 - tabela narzędzi)

xx3 - nr danej w grupie ( dla tabeli narzędzi 1-L, 2-R, 3-R2)

xx4 - indeks (dla tabeli narzędzi - nr narzędzia)

xx5 - nr indeksu (dla tabeli narzędzi numer korektora, w przypadku korektora głównego wartość 0)

 

FN 18: SYSREAD Q1 = ID50 NR3 ID204 .0 - pod parametrem Q1 będzie dostępna wartość promienia R2 dla narzędzia nr 204.

FN 18: SYSREAD Q2 = ID20 NR1 - aktualny numer narzędzia (reszta parametrów zbędna).

 

1 komentarz:

  1. Podziękował, ma Pan bardzo dużą wiedzę na temat programowania parametrycznego, od niedawna odwiedzam pańską stronę i pomału zaczynam to ogarniać wcześniej była to dla mnie czarna magia, także gratuluję wiedzy i mam nadzieję że strona będzie jak najdłużej aktualizowana. Pozdrawiam.

    OdpowiedzUsuń

Do "Januszy biznesu". Wszelkie komentarze noszące znamiona reklamy (link do strony firmowej, nazwa użytkownika będąca nazwą bądź adresem firmy itp.) będą niezwłocznie usuwane.